सदस्यता नविकरण श्रावण मसान्तसम्ममा गरेमा १० प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गरिनेछ भने भाद्र र असोज महिना भित्र नविकरण गर्ने सदस्यहरुले शतप्रतिशत नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ तथा कार्तिक १ गते पश्चात नविकरण गरेमा १० प्रतिशत अतिरिक्त (विलम्ब) शुल्क समेत लाग्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यसै सुचनाद्वारा सुचित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

महासचिव
मेची उद्योग वाणिज्य संघ

- 2076-04-01 - MCCI

Subscribe to us for your support

Subscribe