सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायीहरुमा मेची उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा मेचीनगर नगरपालिकाको सह–आयोजन...

- 2076-07-27 - MCCI

सदस्यता नविकरण श्रावण मसान्तसम्ममा गरेमा १० प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गरिनेछ भने भाद्र र असोज महिना ...

- 2076-04-01 - MCCI

नेपाल- बंगलादेश ब्यापार , उधोग ब्यवसायको बिकासमा मेची उधोग वाणिज्य संघ, यस्तै यस्तै बिषयमा छलफल "कार्यक्रम सम्बो...

- 2076-03-30 - Mcci

Subscribe to us for your support

Subscribe